A+ A A-
08-03-2019

Dani otvorenih vrata – prevencija raka dojke kod muškaraca u RTG kabinetu u Ivancu

Varaždinska županija i Dom zdravlja Varaždinske županije pozivaju vas na Dane otvorenih vrata – prevencija raka dojke kod muškaraca u RTG kabinetu Doma zdravlja u Ivancu, Varaždinska 4a, u subotu, 09. i 16. ožujka, od 8 do 12 sati.
Rak dojke je opasna bolest koja najčešće pogađa žene, ali i muškarce. Kod muškaraca je puno opasniji od onih kod žena jer se brzo širi na cijeli grudni koš pa se mala kvržica treba odmah ispitati, a tretman je isti. Statistike smrtnosti od raka dojke vezane su uz žene, a većina muškaraca s postavljenom dijagnozom starija je od 60 godina.
Varaždinska županija i Dom zdravlja osigurali su u sklopu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji“ opremu za otkrivanje raka dojke – Ultrazvučni aparat s linearnom sondom, kako bi omogućili pravovremene preventivne preglede svim svojim stanovnicima. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj put naglasak je na Danima otvorenih vrata - prevencija raka dojke kod muškaraca, na kojima će svi muškarci moći besplatno i bez uputnice liječnika obaviti preventivni ultrazvučni pregled dojke.
Ultrazvučne preglede dojke, štitnjače, vrata i abdomena ostali pacijenti mogu obaviti u redovno radno vrijeme RTG kabineta u Ivancu temeljem izdane uputnice liječnika uz prethodno definiran termin pregleda (telefonsko naručivanje).

Petak, 08. ožujka 2019. 08:00

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: 04489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije