A+ A A-

TEČAJEVI ZA TRUDNICE I OSOBE U PRATNJI

Poštovani, Tečaj za trudnice i osobe u pratnji se neće održavati do daljnjega, o početku održavanja Tečaja za trudnice i osobe u pratnji biti ćete pravovremeno obaviješteni.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: 04489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije