A+ A A-
01-12-2011

Lepoglava neće izgubiti pedijatriju!

Temeljem rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o proširenju djelatnosti, kojom je ujedno potvrđena Mreža javne zdravstvene službe na području Varaždinske županije, Direkcija HZZO-a odobrila je potpisivanje ugovora s Pedijatrijskom ambulantom dr. Izabele Kranjčec u Lepoglavi.

Tu informaciju, koja znači da se u Lepoglavi pedijatrijska ambulanta neće ugasiti, potvrdio nam je ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Ivan Crnković. - Za pedijatrijski tim dr. Kranjčec skupljeno je 129 prijava, što je minimalan broj za financiranje djelatnosti, pa su time ispunjeni svi uvjeti za potpisivanje ugovora sa HZZO-om. K tomu, broj malih osiguranika u pedijatrijskoj ambulanti ubuduće će sve više rasti, jer će se u nju automatizmom usmjeravati sva novorođena djeca. Isto tako, u nju će biti upućena i djeca u dobi do sedam godina iz pojedinih sadašnjih ambulanti opće medicine, koje će se ugasiti zbog odlaska liječnika u mirovinu – poručio je I. Crnković.

Vijest o tome da dugo očekivana pedijatrijska ambulanta u Lepoglavi ipak neće biti zatvorena dobra je, to više što je od svibnja, kada je dr. Kranjčec došla raditi u Lepoglavu, opstanak ambulante bio „na vagi“ zbog premalog broja prijavljenih malih pacijenata.

(Preuzeto s portala lepoglava.net)

Last modified on Ponedjeljak, 13 Veljača 2012 21:16

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.