A+ A A-
02-12-2011

U Lepoglavi otvorena nova pedijatrijska ordinacija

Mališani iz Lepoglave od danas imaju mogućnost korištenja pedijatrijskih usluga u prostorijama lepoglavskog Doma zdravlja.

To je deveta specijalistička pedijatrijska ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji, a otvara je dr. Izabela Kranjčec, specijalistica pedijatrije čime bi trebala biti rasterećena privatna pedijatrijska ordinacija dr. Bojane Ričko – Kovačić u Ivancu. Za rad lepoglavske ambulante potrebno je prikupiti minimalno 250 djece s popunjenim i potpisanim Izjavama o izboru ili promjeni izabranog doktora. Važno je istaknuti da se pored djece do sedam godina starosti u ambulantu mogu upisati i školska djeca, a to se odnosi i na djecu s područja Općine Bednja koji također gravitiraju Lepoglavi. Pedijatrijska ambulanta nalazit će se u ordinaciji dr. Bendekovića gdje se pacijenti mogu javiti i obaviti izbor za novog pedijatra.

(Preuzeto s radiomegaton.hr)

Ponedjeljak, 13 Veljača 2012 21:16

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.