A+ A A-
10-05-2013

Istraživanje sestre Marine Golek Mikulić

„Zlouporaba sredstava ovisnosti među srednjoškolcima“ naslov je istraživanja koje provela još 2010. godine diplomirana medicinska sestra Marina Golek Mikulić (sa završenim 5-godišnjim studijem sestrinstva i specijalizacijom iz područja javnog zdravstva), inače patronažna sestra Doma zdravlja Varaždinske županije za područje Općine Jalžabet, u suradnji sa ravnateljstvima nekoliko varaždinskih srednjih škola. Rezultati istraživanja dosad nisu bili nigdje objavljeni ni prezentirani, a svjedoče o alarmantnoj situaciji među srednjoškolcima po pitanju konzumacije sredstava ovisnosti.

-Istraživanje sam provela u suradnji s ravnateljstvima Srednje medicinske škole, Druge gimnazije, Elektrostrojarske škole te Graditeljsko prirodoslovne i rudarske škole. Istraživanje sam provodila od veljače do svibnja 2010. godine. U svakoj generaciji metodom slučajnog odabira odabrana su dva razreda,(ukupno njih 8) te uzorak od 795 učenika. Ciljevi su bili utvrditi općenito učestalost konzumacije sredstava ovisnosti, dob početka uzimanja pojedinih sredstva te ispitati vezu obiteljskog okruženja (socijalnog, obrazovnog i materijalnog statusa roditelja) s učestalošću konzumiranja sredstava ovisnosti kod učenika.


Za istraživanje sam se odlučila iz razloga što sam završila diplomski stručni studij iz područja javnog zdravstva te se moje znanje upravo odnosi na promicanje zdravlja te na analizu stanja zdravlja sa svrhom identifikacije javnozdravstvenih problema. Uz to, smatram probleme ovisnosti jednima od vodećih kako zdravstvenih tako i socioloških problema uopće – ističe Marina Golek Mikulić te dodaje: - Rezultati su poražavajući. Samo 21 posto ispitanika nikad nije konzumiralo cigarete. Njih 25 posto ih konzumira svakodnevno. Što se tiče konzumacije alkohola samo 3 posto srednjoškolaca nikada nije konzumiralo alkohol, a čak 35 posto konzumira povremeno, dok njih 25 posto alkohol konzumira svaki vikend. 79 posto učenika nikad nije konzumiralo drogu, 9 posto je konzumiralo jednom, a 7 posto konzumira povremeno. Dob prvog konzumiranja cigareta ( 10 posto ispitanika) i alkohola (20 posto ispitanika) je devet ili čak manje godina. Kulminacija konzumiranja cigareta i alkohola nastupa između 13. i 15. godine dok kulminacija konzumacije droge nastupa između 16. i 18. godine kad je njih 62 posto barem jednom eksperimentiralo sa drogom. Svoje prvo iskustvo s drogom srednjoškolci ostvaruju s marihuanom (82 posto), a u nešto manjem postotku su zastupljeni kokain, heroin, ekstazi, speed i drugo. Istraživanje je pokazalo da oni i kasnije ostaju vjerni marihuani, pa 76 posto višekratnih konzumenata konzumira upravo marihuanu.

Najčešća vrsta alkohola koja se konzumira je vino, a u zemljama EU najčešće se konzumira pivo – kazala je Marina Golek Mikulić. -Među najčešće povode za uzimanje sredstava ovisnosti učenici su naveli znatiželju, utjecaj prijatelja, afirmaciju među vršnjacima, a potom slijede problemi u školi i u obitelji, depresija i slično te neznanje o štetnim posljedicama. U konzumaciji cigareta nema značajnijih razlika u odnosu na spol. Kod konzumacije alkohola više povremenih konzumenata pripada ženskom spolu, a više učestalih odnosno redovitih konzumenata muškom spolu. Kod konzumiranja droge nema razlike. Porast konzumacije raste usporedno s dobi. Uočljiv je postepeni rast konzumacije navedenih sredstava prelaskom u više razrede srednje škole. Također, veći je udio učestalih konzumenata alkohola na selu, dok je veći udio konzumenata droge kod ispitanika koji žive u gradu. Poražava juće je i to što su oni naveli u istraživanju da su im sredstva itekako dostupna te da im je droga prvi puta ponuđena u školskom okruženju (u čak 30 posto slučajeva). Na drugom mjestu su disko klubovi (najčešće se droga konzumira na privatnim zabavama stanu ili kući). Struktura obitelji, odnosno bračni status roditelja, nema utjecaj na učestalost konzumacije sredstava ovisnosti. Ali, obrazovanje i materijalni status itekako imaju utjecaja.


-Višekratni konzumenti droge najčešće potječu iz obitelji s višim stupnjem obrazovanja te iz obitelji višeg materijalnog statusa. Podrazumijeva se da je viši stupanj obrazovanja povezan s boljim materijalnim statusom. Način provođenje slobodnog vremena također ima utjecaj na konzumaciju sredstava ovisnosti. Istraživanje je pokazalo da je najmanja učestalost konzumiranja sredstava ovisnosti kod djece koja slobodno vrijeme provode sa svojim roditeljima - razgovarajući te kod djece koja s roditeljima provode više od 4 sata dnevno. Visina džeparca također ima utjecaj. Veća učestalost konzumacije cigareta i droge uočljiva je kod učenika koji imaju džeparac veći od 400 kuna, a za konzumacija alkohola kod onih koji imaju džeparac veći od 200 kuna – kaže Golek Mikulić te dodaje: - Mislim da je moguće kreirati niz specifičnih mjera prevencije kojima bi se adekvatno i efikasno išlo u „borbu“ s ovim problemom. Provedba preventivne politike zahtjeva multidisciplinaran pristup. Potrebna je kontinuirana suradnja zdravstvenog sustava na svim razinama zdravstvene zaštite, odgojno-obrazovnih institucija, policije, socijalne službe.... – zaključila je Marina Golek Mikulić


(Preuzeto s www.varazdinske-vijesti.hr)

Petak, 10 Svibnja 2013 12:39

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.