A+ A A-
13-05-2013

Ginekološki stol za žene s invaliditetom napokon u funkciji

Preventivni ginekološki pregledi za žene s invaliditetom, vezanim uz invalidska kolica, na području Varaždinske županije postat će dostupni u Domu zdravlja Varaždin za kojeg je prije nekoliko godina, na inicijativu Mreže žena s invaliditetom, pri Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina nabavljen poseban ginekološki električni stol.


Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom ističu potrebu da se ženama s invaliditetom osiguraju jednaki uvjeti za ostvarivanje zdravstvene zaštite i materinstva, ali je u praksi ostvarivanje ovih prava uglavnom otežano, ponekad i nemoguće. Neke žene, koje se kreću isključivo uz pomoć invalidskih kolica, zbog toga dugi niz godina nisu uopće kontrolirale svoje intimno zdravlje te su predstavnice Zajednice saveza udruga osoba s invaliditetom i Mreže žena s invaliditetom RH dogovorile s ravnateljem Doma zdravlja, Ivanom Crnkovićem, da se za dvadesetak zainteresiranih žena osigura preventivni ginekološki pregled do kraja lipnja, prema rasporedu koji će biti utvrđen s ambulantom dr. Pitnera dok će prijevoz žena u invalidskim kolicima osigurati Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina.

U četvrtak, 9. svibnja, održan je u Domu zdravlja i kraći seminar za zdravstvene djelatnike ove ustanove o specifičnim potrebama i pristupu osobama s različitim vrstama invaliditeta. O tome kako komunicirati s pacijentima s tjelesnim invaliditetom, osobama s mentalnim teškoćama te slijepim, gluhim i gluhonijemim osobama, zdravstvenim djelatnicima ove ustanove govorile su predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske i koordinatorica Mreže žena s invaliditetom SOIH-a, Marica Mirić, predsjednica Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Mandica Knežević, te predsjednica Saveza gluhih Katarina Tonković.


-Naglasile su kako pacijente s invaliditetom ne treba tretirati drukčije od zdravih, ali je važno strpljenje i primarna komunikacija u kojoj će osoba s invaliditetom imati mogućnost istaknuti svoje posebne potrebe i tjelesna ograničenja.


(Preuzeto s www.varazdinske-vijesti.hr)

Ponedjeljak, 13 Svibnja 2013 13:17

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.