A+ A A-
19-02-2014

Važnosti ranog otkrivanja raka dojke i edukacija o samopregledu dojki

Na inicijativu patronažne sestre Marine Golek Mikulić, a u suradnji sa liječnicom specijalisticom obiteljske medicine Jasminkom Tkalec, predsjednicom Mamae Kluba Varaždin - Marijom Hrašćanec te Udrugama žena iz područja Općine Jalžabet, dana 08.03.2014. u 19 sati u Domu kulture u Jalžabetu, održat će se predavanje na temu važnosti ranog otkrivanja raka dojke i edukacija o samopregledu dojki.


Cilj ovog predavanja je podizanje svijesti žena o važnosti provođenja preventivnih programa kako bi se bolest isključila ili otkrila u što ranijem stadiju kada je uspješnost liječenja bolja, a broj komplikacija manji.


Marina Golek Mikulić, dipl. med. sestra

Srijeda, 19. veljače 2014. 15:10

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.