A+ A A-
26-03-2014

Besplatna posudionica medicinskih pomagala u Jalžabetu

U sklopu akcije "Zajedništvom u tuzi i u boli" s danom 1. rujna 2013. godine u prostoru Doma zdravlja Varaždinske županije u Jalžabetu započela je s radom Posudionica medicinskih pomagala. Rezultat je to inicijative patronažne sestre Marine Golek Mikulić, koja koordinira radom posudionice, te vodi evidenciju zaprimljenih i izdanih pomagala, a u suradnji sa timovima opće medicine u Jalžabetu.

Posudionica je namijenjena ljudima kod kojih postoji potreba za nekim od navedenih pomagala: invalidska kolica, hodalice, štake, kreveti, toaletne stolice,toaletna povišenja, pelene, antidekubitalni jastuci i madraci, stalak s trapezom ili neka druga pomagala.

Predaja pomagala odrađuje se na način da se kontaktira patronažna sestra u Jalžabetu na telefon 647-091 svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 8:00 sati te dogovori vrijeme preuzimanja pomagala.

Također, svi oni kod kojih postoji potreba za nekim od navedenih pomagala, mogu ovdje posuditi pomagalo.
Posudionica je osnovana sa ciljem pomoći ljudima u potrebi, ali također ima i socijalni karakter, jer je od velikog značaja da ljudi u ova financijski teška vremena mogu nužnu opremu dobiti besplatno.

Srijeda, 26. ožujka 2014. 08:10

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.