A+ A A-
02-04-2014

Istraživanje patronažne sestre - Kada i zašto više boli porod?

Nakon što je u svojem zadnjem projektu istraživala povezanost između imovinskog stanja obitelji i konzumacije droga među djecom i mladima, patronažna sestra Marina Golek Mikulić nedavno je u suradnji s još nekoliko svojih kolegica Doma zdravlja Varaždinske županije odradila terensko istraživanje o vrlo zanimljivoj temi – o porođajnoj boli, odnosno utjecaju psihosocijalnih čimbenika na doživljaj porođajne boli.

Patronažna sestra jedini je profesionalac koji zdravstveno prosvjećuje žene u vrijeme trudnoće i babinja u okruženju u kojem one žive. Stoga je za nju iznimno važno poznavati psihologiju trudnice kako bi joj edukacijom smanjila porođajnu bol i unaprijedila kvalitetu zdravstvene zaštite za vrijeme trudnoće i babinja - kaže Golek Mikulić, koja je istraživanje provela na području Varaždinske županije posjetivši 34 babinjače, koje su rodile vaginalno, bez epiduralne analgezije.


Bračni status bez utjecaja

Intenzitet porođajne boli u ispitanica mjeren je na temelju njihove subjektivne procjene. U obzir smo uzimali i čimbenike kao što su bračni status, socijalna podrška obitelji, sudjelovanje partnera pri porođaju, broj porođaja, samoprocjena znanja o fiziologiji porođaja, pohađanje tečajeva za trudnice, samoprocjena obiteljskih odnosa, samoprocjena raspoloženja, stav prema trudnoći, stavovi i očekivanja što se tiče porođaja i porođajnih boli, osobine ličnosti... – kaže Golek Mikulić i dodaje da su rezultati ukazali da pojedini psihosocijalni čimbenici doista utječu na doživljaj porođajne boli.

Ispitanice koje procjenjuju da su imale bolju socijalnu podršku partnera tijekom trudnoće doživljavale su slabiju porođajnu bol u odnosu na ispitanice s nedostatnom podrškom partnera. Istraživanje je potvrdilo da je nazočnost partnera pri porođaju bio oblik socijalne podrške za oko polovicu ispitanica, no one nisu osjetile ništa manju porođajnu bol u odnosu na ispitanice bez podrške. Također, ni bračni status ne utječe na doživljaj intenziteta porođajne boli. Ispitanice koje imaju dobre obiteljske odnose osjećaju slabiju porođajnu bol u odnosu na ispitanice koje su svoje obiteljske odnose okarakterizirale kao loše i osrednje. Ispitanice koje su pohađale tečaj za trudnice također su osjećale manju bol od onih koje nisu.


I stres utječe

Snažnija porođajna bol povezuje se s visokom razinom izloženosti stresu tijekom trudnoće i većim strahom od porođaja. Rezultati istraživanja ukazuju na to da psihološki i socijalni čimbenici mogu bitno utjecati na subjektivan doživljaj boli i povećati ili smanjiti doživljaj boli u određenoj situaciji. Primjena rezultata ovog istraživanja omogućila je patronažnim sestrama učinkovitije proučavanje i bolje razumijevanje doživljaja porođajne boli, a time i mogućnost da edukativnim i savjetodavnim radom s trudnicama utječu na slabljenje porođajne boli.


(Preuzeto s www.varazdinske-vijesti.hr)

Srijeda, 02. travnja 2014. 15:45

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.