A+ A A-
13-02-2012

Korisni linkovi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE http://www.hzzo.hr/

MINISTARSTVO ZDRAVLJA http://www.zdravlje.hr/

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN http://www.obv.hr/

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE http://www.zzjzzv.hr/

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE http://www.zhm-vz.hr/

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA http://www.varazdinska-zupanija.hr/

Ponedjeljak, 13 Veljača 2012 21:57

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije