A+ A A-
03-10-2014

Vađenje krvi samo na lokaciji Zagrebačka 94/A (kod Varteksa)

Laboratorij u Zagrebačkoj ulici 94/a u Varaždinu službeni je laboratorij za vađenje i analizu krvi varaždinskih pacijenata. Još od 2004. godine kada je Dom zdravlja preuzeo populaciju od 50 tisuća osiguranika, ovo je službena lokacija laboratorija kojoj danas teži oko 90 tisuća osiguranika.
Prema novim propisima Ministarstva zdravlja, HZZO-a i Liječničke komore, liječnici primarne medicine moraju svojim pacijentima krv vaditi u ordinacijama. Ti uzorci krvi se sakupljaju, analiziraju u laboratoriju i natrag se šalju nalazi elektroničkim putem odabranim liječnicima. U tu svrhu, kupljena su dva osobna automobila te dva laboratorijska tehničara skupljaju uzorke krvi po području grada Varaždina.

U Zagrebačkoj 94/a stvoreni su uvjeti za populaciju od stotinjak tisuća osiguranika. Krv se primarno vadi u Zagrebačkoj, dnevno dolazi po 200 do 250 osiguranika, a još se s terena doveze do stotinjak uzoraka krvi. Vađaona krvi u Kolodvorskoj s 30 do 35 pacijenata nije potrebna s obzirom na kadrovske normative.

Laboratorij u Zagrebačkoj 94/a u potpunosti je opremljen sa svim sustavima, od hematologije do dijalize, hitni nalazi naprave se u roku sat vremena, svi nalazi šalju se elektroničkim putem, a po potrebi i ispisuju pacijentima. U vađaoni krvi u Kolodvorskoj ulici obrađivalo se svega samo tridesetak ljudi. Stoga je intencija da uz vađenje krvi u ordinacijama, laboratorij u Zagrebačkoj 94/a bude glavno mjesto vađenja i analize krvi.

Od ukupno 46 timova opće medicine, 22 tima vade krv pacijentima. Mi sakupljamo uzorke u 11 ambulanta u gradu Varaždinu i 11 ambulanta izvan grada. Naši tehničari po ranijem dogovoru skupljaju uzorke, voze ih nama, mi odradimo sve analize i elektroničkim putem ih šaljemo liječnicima – rekla je voditeljica laboratorija magistra laboratorijske biomedicine Marija Crnković.
Dnevno laboratorijski tehničari na trenu znaju napraviti i do 100 kilometara, a znaju dovesti i do 150 uzoraka krvi koje treba analizirati.

(Preuzeto s portala www.evarazdin.hr)

Petak, 03. listopada 2014. 17:34

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.