A+ A A-
16-12-2014

Rad RTG kabineta u Varaždinu i Ivancu

Obavještavamo Vas da:

- RTG zubni kabinet u Varaždinu dana 24. prosinca 2014. godine, te u razdoblju od 31. prosinca 2014. godine do 06. siječnja 2015. godine neće raditi.
U navedenom razdoblju svi pacijenti mogu se javiti u RTG kabinet u Ludbregu, uz obaveznu telefonsku najavu.


- RTG kabinet u Ivancu od ponedjeljka 15. prosinca 2014. do petka 09. siječnja 2015. godine radi samo u jednoj smjeni.
Radno vrijeme RTG kabineta u Ivancu u navedenom razdoblju:
       - ponedjeljak, srijeda, petak: prijepodnevna smjena (od 7h do 14:30h)
       - utorak, četvrtak: poslijepodnevna smjena (od 13h do 20:30h),
       - radne subote - prijepodnevna smjena (od 7h do 12h)

Utorak, 16. prosinca 2014. 20:28

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2014.