A+ A A-
14-01-2015

Javni poziv za potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji o provođenju dentalnog dežurstva u 2015. godini

Poštovani liječnici dentalne medicine (koncesionari) s područja Varaždinske županije,

kao i prethodnih godina u 2015. godini provodit će se dentalno dežurstvo nedjeljom i blagdanom na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/a (kod Varteksa).
Ovim putem pozivamo Vas na potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji o provođenju dentalnog dežurstva u 2015. godini. Primjerak tipiziranog Ugovora možete preuzeti ovdje, te u Upravi Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Varaždin, Kolodvorska 20.

Ukoliko ste zainteresirani za poslovnu suradnju, molimo Vas da nam dostavite dva (2) potpisana i ovjerena primjerka navedenog Ugovora o poslovnoj suradnji najkasnije do 31. siječnja 2015. godine.


Ugovor o poslovnoj suradnji o provođenju dentalnog dežurstva u 2015. godiniUgovor o poslovnoj suradnji o provođenju dentalnog dežurstva u 2015. godini

Srijeda, 14. siječnja 2015. 19:25

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2015.