A+ A A-
01-03-2015

Otvorena nova ginekološka ordinacija u Varaždinu

Od ponedjeljka, 02. ožujka 2015. godine u Domu zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Varaždin, Kolodvorska 20, s radom počinje nova ginekološka ordinacija. Navedena ordinacija preuzet će sve pacijentice Martine Jerbić Cecelje, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, te upisivati i nove pacijentice.

U navedenoj novootvorenoj ordinaciji radit će Borislav Dokuzović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, te medicinska sestra Nikolina Borovec.

Ordinacija će raditi u punom radnom vremenu:
       - ponedjeljak i četvrtak: poslijepodnevna smjena (od 13h do 20:30h)
       - utorak i srijeda: prijepodnevna smjena (od 7h do 14:30h)
       - petak (parni datum): prijepodnevna smjena (od 7h do 14:30h)
       - petak (neparni datum): poslijepodnevna smjena (od 13h do 20:30h)
       - radne subote: druga i četvrta u mjesecu (od 7h do 12h)

Kontakt:
       - Liječnik: Borislav Dokuzović, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije
       - Medicinska sestra: Nikolina Borovec
       - Telefon: 042 / 398 - 591
       - E-mail: ginekologija.varazdin2@dzvz.hr
       - Adresa: Kolodvorska 20, 42000 Varaždin

Od 01.05.2015.g. Ginekološka ordinacija Dokuzović Borislav, dr.med.spec. radi prema novom radnom vremenu. Novo radno vrijeme možete pogledati OVDJE.

Nedjelja, 01. ožujka 2015. 19:05

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: IVAN CRNKOVIĆ, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2015.