A+ A A-
07-02-2016

Dom zdravlja poziva Vas na tečaj palijativne skrbi u Varaždinu

Poštovani, Dom zdravlja Varaždinske županije ovim putem poziva Vas na tečaj palijativne skrbi:

"Palijativna skrb u zajednici - izazov suvremenog društva"
koji će se održati u srijedu 24. veljače 2016. godine u 11 sati
u prostoru Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavojna 6 u Varaždinu.


Tečaj je organiziran od strane Doma zdravlja Varaždinske županije u suradnji sa Hrvatskim društvom za palijativnu medicinu - HLZ, a namijenjen je svim članovima multidisciplinarnog tima: medicinskim sestrama/tehničarima, liječnicima, fizioterapeutima, socijalnim radnicima, psiholozima, te svima koji imaju ulogu u brizi za palijativnog bolesnika i njegove obitelji.

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Vlasta Vučevac, dr. med. spec. gerontologije
Marija Kolačko, dr. med. spec. obiteljske medicine
Jadranka Đurak, bacc. sestrinstva
Marina Golek Mikulić, dipl. med. sestra
Ivana Telebar, bacc. sestrinstva

STRUČNI ODBOR:
Marina Golek Mikulić, dipl. med. sestra
Marija Kolačko, dr. med. spec. obiteljske medicine
Sanjica Kliček, bacc. sestrinstva
Štefica Jakopanec, bacc. sestrinstva

Tečaj je prijavljen u HKMS kao Edukacijski tečaj 3. kategorije te je u postupku bodovanja sukladno pravilniku HKMS.

Tečaj je prijavljen u HLK te je vrednovan kao Edukacijski tečaj 3. kategorije i bodovan je sukladno pravilniku HLK :
- aktivno sudjelovanje 10 bodova
- pasivno sudjelovanje 8 bodovanja

Molimo Vas da prijave za sudjelovanje šaljete isključivo na e-mail adresu: patronaza.varazdin@dzvz.hr.
Prijave su obavezne radi ograničenog broja mjesta i pripreme potvrdnica
.

Informativni letak sa sadržajem programa tečaja možete preuzeti ovdje.

Ljudski život je jedan i neponovljiv.
Svako ljudsko biće ima pravo dostojanstveno ga završiti.
Palijativna skrb afirmira život, a smrt smatra normalnim procesom.
Ona smrt ne ubrzava niti je odgađa.
Ona nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti.
Završetak ljudskog života u suosjećanju i ljudskom dostojanstvu,
temeljni je postulat palijativne medicine.


Palijativna skrb u zajednici - izazov suvremenog društva (PDF)INFORMATIVNI LETAK: Palijativna skrb u zajednici - izazov suvremenog društva (PDF)

Nedjelja, 07. veljače 2016. 20:07

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: DRAŽEN JAGIĆ, dipl. oec.

Dom zdravlja Varaždinske županije