A+ A A-
09-06-2016

Otvaranje novog ginekološkog tima u Varaždinu - javni poziv

Poštovane pacijentice,

sukladno nedostatku timova prema Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, te preopterećenosti liječnika specijalista ginekologije i opstetricije na području grada Varaždina, Dom zdravlja Varaždinske županije započeo je postupak otvaranja novog ginekološkog tima na lokaciji Kolodvorska 20 u Varaždinu.

Kako je sukladno propisima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje minimalan broj 4500 pacijentica po timu, ovim putem pozivamo što veći broj žena da se odazove ovom pozivu, te opredjeli za novi ginekološki tim u nastanku. Na taj način omogućilo bi se bolje funkcioniranje ginekoloških ordinacija i kvalitetnija zdravstvena zaštita pacijentica (veća dostupnost liječnika i lakše naručivanje).

Kako bi se opredjelile za novi ginekološki tim u nastanku potrebno je popuniti i potpisati tiskanicu HZZO-a – Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora, te je u originalu dostaviti u Upravu Doma zdravlja Varaždinske županije na 2. katu u Kolodvorskoj 20 u Varaždinu.
Navedena tiskanica dostupna je OVDJE, te u Upravi Doma zdravlja Varaždinske županije.

Napominjemo kako će pacijentice koje se opredjele za novi ginekološki tim u Kolodvorskoj, do otvaranja novog tima i dalje koristiti zdravstvenu zaštitu kod dosadašnjeg liječnika. O točnom datumu otvaranja novog ginekološkog tima Dom zdravlja obavijestit će sve pacijentice putem medija i objave na službenoj web stranici Doma zdravlja www.dzvz.hr.


Izjava o promjeni izabranog doktoraIzjava o izboru/promjeni izabranog doktora za novi ginekološki tim Doma zdravlja

Četvrtak, 09. lipnja 2016. 21:06

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: DRAŽEN JAGIĆ, dipl. oec.

Dom zdravlja Varaždinske županije