A+ A A-
07-02-2017

Javni poziv za potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji o provođenju stomatološkog dežurstva u 2017. godini

Poštovani liječnici dentalne medicine (koncesionari) s područja Varaždinske županije,

kao i prethodnih godina u 2017. godini provodit će se stomatološko dežurstvo nedjeljom i blagdanom na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/a (kod Varteksa).
Ovim putem pozivamo Vas na potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji o provođenju stomatološkog dežurstva u 2017. godini. Primjerak tipiziranog Ugovora možete preuzeti ovdje, te u Upravi Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Varaždin, Kolodvorska 20.

Ukoliko ste zainteresirani za poslovnu suradnju, molimo Vas da nam dostavite dva (2) potpisana i ovjerena primjerka navedenog Ugovora o poslovnoj suradnji najkasnije do srijede 22. veljače 2017. godine.
Dom zdravlja Varaždinske županije će do 28. veljače 2017. godine na službenoj web stranici Doma zdravlja Varaždinske županije www.dzvz.hr objaviti Raspored rada liječnika koji će sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji o provođenju stomatološkog dežurstva za 2017. godinu.


Ugovor o poslovnoj suradnji o provođenju dentalnog dežurstva u 2017. godiniUgovor o poslovnoj suradnji o provođenju dentalnog dežurstva u 2017. godini

Utorak, 07. veljače 2017. 14:15

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije