A+ A A-
30-11-2017

EU novcem do nove medicinske opreme, zdravstvenih usluga i ulaganja u objekte Doma zdravlja

Više od 220 novih zdravstvenih usluga, među kojima su, primjerice, ultrazvuk štitnjače i dojke u Ivancu te digitalni ortopan u Varaždinu, bit će uvedeno u liječničke ordinacije u 6 gradova i 12 općina u Varaždinskoj županiji, a uz to će biti izvedeni zahvati na 7 objekata Doma zdravlja Varaždinske županije, što će osobama s invaliditetom omogućiti lakši pristup zdravstvenim uslugama. To će se dogoditi zahvaljujući projektu „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prijavitelj projekta je Varaždinska županija, a partner na projektu je Dom zdravlja Varaždinske županije. Ukupna vrijednost je 12.822.834,40 kuna, od čega bespovratna sredstva iz EU iznose 10.899.409,24 kuna, a vlastita sredstva 1.923.425,16 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. listopada u prostorijama Vlade RH u Zagrebu, a početna konferencija projekta održana je 29. studenoga, u Županijskoj palači u Varaždinu.

- Ovo je izvanredan projekt. Na 18 lokacija u Županiji idemo u opremanje dijagnostičkim i terapijskim uređajima zahvaljujući čemu će biti uvedeno 228 novih usluga. Ukupna vrijednost opreme je 8,1 milijun kuna, od čega se 4,1 milijun kuna odnosi na opremu u domovima zdravlja, a 4 milijuna kuna na opremu u ordinacijama koncesionara. Posebno upečatljiv primjer je RTG kabineta u Ivancu koji dobiva novi digitalni RTG uređaj, kao i UZV aparat, što će omogućiti uvođenje usluga ultrazvuka štitnjače, vrata, dojke, limfnih čvorova, bubrega, mokraćnog mjehura. Čak i mi laici iz ovog popisa vidimo koliko je to značajno. Osim toga, EU novcem će se provoditi i infrastrukturni zahvati vrijedni ukupno 4,1 milijun kuna na sedam objekata, od čega su dva u Varaždinu, a ostali u Vinici, Novom Marofu, Ludbregu, Lepoglavi i Ivancu – istaknuo je župan Varaždinske županije Radimir Čačić.

Konkretno, radi se o sljedećim zahvatima: rekonstrukcija i adaptacija objekta u Opečkoj 22a u Vinici, ugradnja dizala i adaptacija ulaza u objekt u Zagrebačkoj 94/a u Varaždinu, adaptacija objekta u Kolodvorskoj 20 u Varaždinu, ugradnja podizne platforme i adaptacija ulaza u 3 objekta - u Zagorskoj 21 u Novom Marofu, Vinogradskoj 1 u Ludbregu i Trgu kralja Tomislava 8 u Lepoglavi, te adaptacija ulaza u objekt u Varaždinskoj 4a u Ivancu.

- Infrastrukturnim zahvatima na sedam objekata bit će ponajprije omogućen pristup osobama s invaliditetom, a u sve zgrade će napokon biti ugrađeni liftovi, odnosno podizne platforme, a ujedno će biti postavljena automatska ulazna vrata. Isto tako, povećana će biti pristupačnost osobama s invaliditetom budući da će biti postavljene orijentacijske ploče s oznakama s tekstom na Brailleovom pismu te će na sve ambulante biti postavljene taktilne trake i upozorenja kako bi se slabovidne i slijepe osobe mogle lakše snalaziti i kretati se unutar samih objekata. Ukupna vrijednost cijelog tog dijela infrastrukturnih zahvata iznosi 4,1 milijuna kuna, od čega 3,9 milijuna kuna ide za infrastrukturne zahvate te rekonstrukciju i dogradnju ambulante u Vinici, a 300 tisuća kuna za poboljšanje pristupačnosti osobama s invaliditetom – naveo je ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Dražen Jagić.

Projektom je obuhvaćeno više od 108.000 korisnika zdravstvene zaštite u 6 gradova i 12 općina, a to su: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Varaždin; Bednja, Beretinec, Breznica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Klenovnik, Maruševec, Mali Bukovec, Sračinec, Trnovec, Vidovec i Vinica.

Svrha projekta je povećati dostupnost i raznovrsnost usluga primarne zdravstvene zaštite, ali i smanjiti broj upućivanja u bolnice na području županije.

- To ćemo postići novom medicinskom opremom te novim uslugama. Samim projektom su obuhvaćene gotovo sve djelatnosti zdravstvene zaštite: opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita djece, zdravstvena zaštita žena, radiologija, dentalna zdravstvena zaštita i fizikalna medicina. Od financijski najvrijednije opreme, koja će omogućiti uvođenje novih usluga, možemo izdvojiti RTG kabinet u Ivancu koji će dobiti novi ultrazvučni aparat s linearnom i konveksnom sondom, kao i novi digitalni RTG aparat. Time smo zadovoljili još jedan kriterij, a to je propagiranje ravnopravnosti spolova. Naime, UZV-om u Ivancu besplatno će se obavljati ultrazvuk dojke kod muškaraca s obzirom na povećanu učestalost karcinoma dojke kod muškaraca – istaknula je dr. med. Lidija Ptujec, specijalistica pedijatrije, zamjenica ravnatelja Doma zdravlja Varaždinske županije.

Dodajmo da će zahvaljujući ovom EU projektu RTG kabinet u Kolodvorskoj 20 u Varaždinu biti opremljen i digitalnim ortopanom vrijednim 125.000 kuna, a ginekološke ordinacije u Varaždinu, Ivancu i Ludbregu će, primjerice, biti opremljene CTG aparatima, kolposkopom, amnioskopom te novim ginekološkim stolicama.

Na početnoj konferenciji projekta u Županijskoj palači bila je i Danica Kramarić, dr. med., načelnica Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Uprave za medicinske poslove Ministarstva zdravstva, kao i zamjenik župana Robert Vugrin te pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Lovorka Horvat.


Četvrtak, 30. studeni 2017. 20:25

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije