A+ A A-
18-02-2018

Potpisan Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za specijalističko usavršavanje liječnika Doma zdravlja

U Ministarstvu zdravstva u Zagrebu 16.02.2018. potpisan je ugovor kojim se Domu zdravlja Varaždinske županije dodjeljuje ukupno 14.780.578,88 kuna bespovratnih sredstava za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Ugovor o financiranju projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije“ potpisali su ministar zdravstva Milan Kujundžić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i v.d. ravnatelja Doma zdravlja Varaždinske županije Dražen Jagić, uz prisustvo župana Radimira Čačića, posebne savjetnice župana Natalije Martinčević, ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića, predstavnike preostalih županija, domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu.

Dom zdravlja kandidirao se u studenom 2017. projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije“ na ograničeni poziv trajnog modaliteta Ministarstva zdravstva za dodjelu bespovratnih sredstava: Specijalističko usavršavanje doktora medicine (UP.02.2.1.02), čije je financiranje osigurano iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020., Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“.

Intenzitet potpore navedenog projekta iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega se 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurava iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Dom zdravlja dužan je osigurati sredstva za troškove koje je dužan isplatiti sukladno nacionalnom zakonodavstvu primjenjivom za specijalizacije, a koji nisu prihvatljivi u okviru navedenog poziva.

Domu zdravlja Varaždinske županije u okviru navedenog projekta uz aktivnosti povezane s provedbom plana i programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine omogućeno je i osiguravanje sredstava za upravljanje projektom i administraciju, te promidžbu i vidljivost projekta.

Projekt će se provoditi ukupno 66 mjeseci, a njegov krajnji cilj je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima Varaždinske županije, na način da se poveća broj liječnika specijalista, tj. osigura novih 7 liječnika specijalista obiteljske medicine, 3 liječnika specijalista ginekologije i opstetricije, 3 liječnika specijalista pedijatrije i 1 liječnik specijalist kliničke radiologije. Uz navedeno, smanjuje se i upućivanje pacijenata u bolnice, te osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini i kontinuitet iste. Navedeni liječnici započeli su svoje specijalističko usavršavanje u srpnju i prosincu 2017., te siječnju 2018. nakon primitka rješenja Ministarstva zdravstva o odobrenju specijalističkog usavršavanja pojedinog liječnika.

Za financiranje specijalizacija Ministarstvo zdravstva 16.02.2018. dodijelilo je ukupno 74 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 17 domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu, čime će se financirati ukupno 82 specijalizanta na primarnoj razini zdravstvene zaštite, od kojih je Dom zdravlja Varaždinske županije ugovorio najviši iznos bespovratnih sredstava.

Za gotovo sve projekte koje smo prijavljivali zadnjih 6 mjeseci Varaždinska županija dobiva 20 posto od ukupno iznosa za cijelu Hrvatsku. To je u prosjeku 5 puta više od veličine naše Županije, što znači da smo brži i sposobniji te da to na kraju pretvaramo u realan novac. Ovih 14,8 milijuna kuna za specijalizacije liječnika je jako važan novac, jer u Županiji samo u obiteljskoj medini nedostaje 13 timova – rekao je župan Čačić.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić je napomenuo da je za specijalizacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti predviđeno ukupno 187 milijuna kuna.
Danas smo ugovore potpisali za dosad završene projekte, a riječ je o ukupno 74 milijuna kuna. Obuhvaćaju 82 specijalizacije od ukupno 200, za koliko je planirano financijskih sredstva - rekao je Kujundžić.


Nedjelja, 18. veljače 2018. 20:17

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: 04489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije