A+ A A-
12-10-2018

Rekonstrukcija RTG kabineta u Ivancu

Poštovani pacijenti, obavještavamo Vas da od ponedjeljka 15.10.2018. do ponedjeljka 12.11.2018.
RTG kabinet u Ivancu neće raditi.

U RTG kabinetu u Ivancu izvodit će se svi potrebni radovi rekonstukcije prostora radi postavljanja novog digitalnog RTG uređaja i UZV uređaja čija nabava je osigurana sredstvima Europske unije putem projekta "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji".

Molimo Vas da se za usluge radiološke dijagnostike obratite drugim zdravstvenim ustanovama (Opća bolnica Varaždin - Klenovnik, Novi Marof, Varaždin, te Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice) ili uz prethodnu telefonsku najavu u RTG kabinet Doma zdravlja Varaždinske županije - Vinogradska 1, Ludbreg, te RTG zubni kabinet Doma zdravlja Varaždinske županije - Kolodvorska 20, Varaždin.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Petak, 12. listopada 2018. 14:23

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije