A+ A A-

Djelatnost

Dom zdravlja obavlja slijedeće djelatnosti:

 • djelatnost za opću / obiteljsku medicinu,
 • djelatnost za dentalnu zdravstvenu zaštitu,
 • djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena,
 • djelatnost za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece,
 • djelatnost za medicinu rada,
 • djelatnost za patronažnu zdravstvenu zaštitu,
 • djelatnost za zdravstvenu njegu,
 • djelatnost za palijativnu skrb bolesnika,
 • djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku,
 • djelatnost za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (fizikalna medicinu i rehabilitacija,

  radiologija - klasične i kontrastne pretrage).DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije