A+ A A-

Postupci jednostavne nabave

1.) Postupci u tijeku


Red.br. Objava Datum
1. Jednostavna nabava lijekova za potrebe ordinacija primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja 08.12.2017.
- Jednostavna nabava lijekova za potrebe ordinacija primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja - pojašnjenja i izmjene 14.12.2017.
- Jednostavna nabava lijekova za potrebe ordinacija primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja - izmjena ponudbenih tablica 14.12.2017.
2. Jednostavna nabava sanitetskog i potrošnog materijala za potrebe ordinacija primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja 15.12.2017.
3. Jednostavna nabava pružanja usluga čišćenja poslovnog prostora Doma zdravlja 12.01.2018.



2.) Završeni postupci


Red.br. Objava Datum
1. Završen postupak jednostavne nabave i montaže dentalne jedinice za potrebe djelatnosti dentalne medicine Doma zdravlja 18.01.2017.
2. Završen postupak jednostavne nabave usluga čišćenja poslovnih prostora Doma zdravlja 20.01.2017.
3. Poništenje postupka jednostavne nabava radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u objektu Ludbreg, Vinogradska 1 31.03.2017.
4. Završen postupak jednostavne nabave naftnih derivata za potrebe službenih vozila Doma zdravlja 16.05.2017.
5. Završen postupak jednostavne nabave reagensa za biokemijski analizator Olympus AU480 za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja 18.10.2017.
6. Završen postupak jednostavne nabave reagensa za hematološke aparate za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja 18.10.2017.
7. Završen postupak jednostavne nabave reagensa za aparat za koagulaciju CA-620 Sysmex za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja 18.10.2017.
8. Završen postupak jednostavne nabave epruveta i ostalog potrošnog materijala za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja 18.10.2017.
9. Završen postupak jednostavne nabave radova na rekonstrukciji vodovodne mreže za sanitarnu vodu u objektu na lokaciji Ludbreg, Vinogradska 1 24.10.2017.
10. Završen postupak jednostavne nabave RTG filmova i potrošnih materijala za razvijanje filmova 21.11.2017.
11. Završen postupak jednostavne nabave lijekova i materijala za potrebe ordinacija dentalne medicine 28.11.2017.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: 04489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: DRAŽEN JAGIĆ, dipl. oec.

Dom zdravlja Varaždinske županije