A+ A A-

Lokacije

Sjedište Doma zdravlja je u Varaždinu, Kolodvorska 20.

Ispostava u Ivancu obavlja djelatnost u Ivancu, Varaždinska 4a.

Ispostava u Ludbregu obavlja djelatnost u Ludbregu, Vinogradska 1.

Ispostava u Novom Marofu obavlja djelatnost u Novom Marofu, Zagorska 21.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije