A+ A A-
01-03-2017

Cestica

PATRONAŽNA SLUŽBA

DANIJELA ŠAVORIĆ, prvostupnica sestrinstva

(ZAMJENA ZA VRIJEME PORODILJNOG DOPUSTA - MARGARETA MAŠIĆ, prvostupnica sestrinstva)

ADRESA: DRAVSKA BB, CESTICA

MOB: 099 398 5002

E-MAIL: danijela.savoric@dzvz.hr

E-MAIL: margareta.masic@dzvz.hrDENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORDINACIJA IVA MESARIĆ, DR. MED. DENT

TEL: 042 208 741

ADRESA: DRAVSKA BB, CESTICA

E-MAIL: dentalna.cestica@dzvz.hr

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak, srijeda, petak: prijepodne

Utorak, četvrtak: poslijepodne

Subote: 1. i 3. u mjesecuČlanci u toj kategoriji: « Breznica Donja Višnjica »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije