A+ A A-
01-03-2017

Cestica

PATRONAŽNA SLUŽBA

DANIJELA ŠAVORIĆ, prvostupnica sestrinstva

(ZAMJENA ZA VRIJEME PORODILJNOG DOPUSTA - MARGARETA MAŠIĆ, prvostupnica sestrinstva)

ADRESA: DRAVSKA BB, CESTICA

MOB: 099 398 5002

E-MAIL: danijela.savoric@dzvz.hr

E-MAIL: margareta.masic@dzvz.hr


Članci u toj kategoriji: « Breznica Donja Višnjica »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije