A+ A A-
17-01-2018

Donja Višnjica

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA

TIM BEZ NOSITELJA - BARBARA KRIZMAN VUHINEC, DR.MED.

TEL: 042 703 002

ADRESA: DONJA VIŠNJICA 19A

E-MAIL: opca.med.dvisnjica@dzvz.hr

Članci u toj kategoriji: « Cestica Donja Voća »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: DRAŽEN JAGIĆ, dipl. oec.

Dom zdravlja Varaždinske županije