A+ A A-
25-09-2018

Donja Višnjica

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA

ORDINACIJA MIRELA PETRIŠ, DR.MED.

(ZAMJENA ZA VRIJEME SPECIJALIZACIJE - SOKOLJ RAMADANI, DR.MED.)

TEL: 042 703 002

ADRESA: DONJA VIŠNJICA 19A

E-MAIL: opca.med.dvisnjica@dzvz.hr

Članci u toj kategoriji: « Cestica Donja Voća »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije