A+ A A-
01-03-2017

Jalžabet


OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA

ORDINACIJA KRUNOSLAV JELAKOVIĆ, DR. MED.

TEL: 042 647 091

ADRESA: TRG BRAĆE RADIĆ 6, JALŽABET

E-MAIL: obiteljska.jalzabet1@dzvz.hr


TIM BEZ NOSITELJA - TIN PAVIČIĆ, DR. MED.

TEL: 042 647 266

ADRESA: TRG BRAĆE RADIĆ 6, JALŽABET

E-MAIL: obiteljska.jalzabet2@dzvz.hr

Članci u toj kategoriji: « Ivanec Lepoglava »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije