A+ A A-
01-02-2016

Martijanec

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA

ORDINACIJA MIRELA PETRIŠ, DR. MED.

TEL: 042 673 925

ADRESA: Varaždinska 88, 42232 Martijanec

E-MAIL: obiteljska.martijanec@dzvz.hr

Članci u toj kategoriji: Beletinec »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije