A+ A A-
06-06-2017

Radovan

DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORDINACIJA IVA JOVIĆ, DR.MED.DENT.

(ZAMJENA ZA VRIJEME PORODILJNOG DOPUSTA - IVAN PLOH, DR.MED.DENT.)

TEL: 042 207 442

ADRESA: VARAŽDINSKA 11, RADOVAN

E-MAIL: dentalna.ord.radovan@dzvz.hr

Članci u toj kategoriji: « Podrute Sračinec »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: DRAŽEN JAGIĆ, dipl. oec.

Dom zdravlja Varaždinske županije