A+ A A-
19-06-2017

Radovan

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA

ORDINACIJA TIHANA COPAK, DR. MED.

TEL: 042 456 465

ADRESA: VARAŽDINSKA 11, RADOVAN

E-MAIL: obiteljska.radovan@dzvz.hr

RADNO VRIJEME:

Parni datumi: poslijepodne

Neparni datumi: prijepodne

Subote: neparni datumiDENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORDINACIJA IVA JOVIĆ, DR. MED. DENT.

TEL: 042 207 442

ADRESA: VARAŽDINSKA 11, RADOVAN

E-MAIL: dentalna.radovan@dzvz.hr

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak, srijeda, petak: prijepodne

Utorak, četvrtak: poslijepodne

Subote: neparni datumi

Članci u toj kategoriji: « Podrute Sračinec »

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije