A+ A A-

Ostala tijela Doma zdravlja

Ostala tijela Doma zdravlja su:Etičko povjerenstvo

Predsjednica Etičkog povjerenstva Doma zdravlja je:

 • Begić Jasminka, dipl.iur.

Zamjenik Predsjednice Etičkog povjerenstva Doma zdravlja je:

 • Vujec Ivan, prof.

Članovi Etičkog povjerenstva su:

 • Hlišć Darko, dr. med.
 • Slunjski Nikola, dr. med. dent.
 • Škvorc Ivica, dr. med.
 • Golek Mikulić Marina, dipl. med. sestra

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva su:

 • Bendeković Zvonimir, dr. med. spec. obiteljske medicine
 • Benjak Tomislav, dr. med. dent.
 • Đekić Sanja, dr. med.
 • Kolačko Hruškar Andreja, dipl. med. sestra

Etičko povjerenstvo prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja, a ukoliko za to postoje mogućnosti, obavlja znanstvena istraživanja u Domu zdravlja, te rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja.


Povjerenstvo za lijekove

Predsjednik Povjerenstva za lijekove Doma zdravlja je:

 • dr. sc. Pitner Zoran, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije,

      subspec. ginekološke onkologije

Članovi Povjerenstva za lijekove su:

 • Ptujec Lidija, dr. med. spec. pedijatrije
 • Sambol Kristina, dr. med.
 • Bobek Sara, dr. med.
 • Počakal Bokor Vedrana, dr. med. dent.

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Domu zdravlja.


Povjerenstvo za kvalitetu

Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Doma zdravlja je:

 • Ptujec Lidija, dr. med. spec. pedijatrije

Članovi Povjerenstva za kvalitetu su:

 • Fara Davor, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije,

      subspec. fetalne medicine i opstetricije
 • Rogina Tajana, dr. med. spec. medicine rada i športa
 • Jaklin Željka, dr. med.
 • Golek Mikulić Marina, dipl. med. sestra

Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite, te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Domu zdravlja.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije, 2015.