A+ A A-

Radničko vijeće

Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika.
Radničko vijeće pazi na poštivanje Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa.
Radničko vijeće pazi ispunjava li poslodavac uredno i točno obveze obračunavanja i uplaćivanja doprinosa u skladu s posebnim propisom, te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju.
Radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka, isključenja s rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije.

Na osnovu ZAPISNIKA o konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće Izbornog odbora od 23.07.2015.g. izabrano je Radničko vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije u sastavu : Franjo Kruljac, Biserka Turščak Siročić, Marija Kokot

Na 1. sjednici Radničkog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije dana 03.08.2015.g. novoizabrano Radničko vijeće je donijelo sljedeću Odluku:

Za Predsjednika Radničkog vijeća Doma zdravlja izabran je:

  • Franjo Kruljac

Članovi Radničkog vijeća Doma zdravlja su:

  • Biserka Turščak Siročić
  • Marija Kokot - zapisničar

Za predstavnika Radničkog vijeća u Upravnom vijeću imenovan je Franjo Kruljac.

Kako bi rad i dostupnost Radničkog vijeća bili što transparentniji svim zaposlenicima, te kako bi omogućili što bolju i bržu komunikaciju, otvoren je poštanski sandučić Radničkog vijeća, Varaždin, Kolodvorska 20, te e-mail adresa : radnicko.vijece@dzvz.hr .

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije