A+ A A-

RavnateljstvoRavnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije:


 • Dražen Jagić, dipl. oec.
  • tel: 042 398 505
  • faks: 042 398 561
  • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada.
Za ravnatelja Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.
Ako ravnatelj Doma zdravlja nema završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva.
Mandat ravnatelja traje 4 godine. Po isteku mandata ista osoba može na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.
Javni natječaj za izbor ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije.

Zamjenica ravnatelja Doma zdravlja Varaždinske županije:


 • Lidija Ptujec, dr. med. spec. pedijatrije
 • tel: 042 633 939
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ravnatelja Doma zdravlja u njegovoj odsutnosti zamjenjuje zamjenik ravnatelja.
Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Doma zdravlja na prijedlog ravnatelja.

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja Varaždinske županije - glavna sestra:


 • Marina Golek Mikulić, mag. med. techn.
  • tel: 042 398 510
  • faks: 042 398 506
  • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ravnatelj uz zamjenika ima i pomoćnika za sestrinstvo - glavnu sestru.DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: DRAŽEN JAGIĆ, dipl. oec.

Dom zdravlja Varaždinske županije