A+ A A-

Ravnateljstvo

Ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije:


  • Renato Podbojec, mag. iur.
    • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada.
Za ravnatelja Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.
Ako ravnatelj Doma zdravlja nema završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva.
Mandat ravnatelja traje 4 godine. Po isteku mandata ista osoba može na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.
Javni natječaj za izbor ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije.


Zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Varaždinske županije:


  • Anita Kutnjak Podgorelec, dr. med. spec. neurologije
    • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ravnatelja Doma zdravlja u njegovoj odsutnosti zamjenjuje zamjenik ravnatelja.
Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Doma zdravlja na prijedlog ravnatelja.


Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja Varaždinske županije - glavna sestra:


DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije